Moerdijk Container Terminals (MCT)

Moerdijk Container Terminals (MCT) is uw ideale inlandhub. Strategisch gelegen midden tussen Rotterdam en Antwerpen is de inlandterminal met beide havens dagelijks duurzaam en filevrij verbonden via de binnenvaart. Vanuit MCT is vervolgens efficiënte Europese distributie (en vice versa) mogelijk via alle modaliteiten: weg, binnenvaart en spoor. MCT is onderdeel van het achterlandnetwerk van ECT's dochteronderneming European Gateway Services en fungeert ook als extended gate van de ECT-terminals in Rotterdam.

Breed palet aanvullende diensten

MCT fungeert voor vele rederijen tevens als empty depot, op die manier een optimale uitwisseling en repositionering van (lege) containers mogelijk makend. Klanten profiteren bovendien van een breed palet aan aanvullende diensten, zoals containerreparatie, gasinspectie, enz.

MCT is een joint venture van CCT uit Moerdijk en de Rotterdamse deep-sea terminaloperator ECT.