Gasinspectie

Ter bescherming van mens en milieu is iedere ontvanger verplicht zich vooraf te vergewissen of in een container eventueel schadelijke gasconcentraties aanwezig zijn. MCT biedt op de terminal via partners alle faciliteiten voor het uitvoeren van deze gasinspecties. De logistieke keten ondervindt zo min mogelijk hinder. Gasinspecties gebeuren ‘on the spot’, analyses direct hierna in een mobiel laboratorium. Met moderne middelen is vervolgens zo nodig veilig, snel, efficiënt en vooral ook milieuvriendelijk ontgassen mogelijk.

Locaties voor veilig ontgassen

MCT heeft op de terminal tevens afgeschermde locaties voor het traditioneel veilig ontgassen van containers.