Algemene voorwaarden

 

Op de werkzaamheden/diensten van MCT zijn de navolgende regelingen en voorwaarden van toepassing:

-  Vervoer over binnenwateren: de meest recente versie van de vervoersvoorwaarden van het Centraal Bureau voor Rijn- en Binnenvaart (zie link naar CBRB-vervoersvoorwaarden rechtsonder)
- Vervoer per spoor: CIM - COTIF 1999
- (Inter)nationaal wegvervoer: CMR 1956
- Internationaal vervoer over zee: de Hague-Visby Rules
- Expeditiewerkzaamheden: de meest recente versie van de Nederlandse Expeditievoorwaarden van de Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek (zie link naar expeditievoorwaarden Fenex rechtsonder)
- Stuwadoorswerkzaamheden, gerelateerde activiteiten (inclusief opslag van goederen, laden/lossen van goederen op/van vervoermiddel), alsmede alle overige activiteiten (in aanvulling op eventuele andere voorwaarden of regelingen die op de betreffende activiteiten van toepassing zijn): de meest recente versie van Algemene Voorwaarden van de Vereniging van Rotterdamse Terminal Operators (zie link naar VRTO-voorwaarden rechtsonder)
- Waar nodig in afwijking van voornoemde regelingen en voorwaarden, is steeds Nederlands recht van toepassing en worden alle geschillen tussen partijen onderworpen aan arbitrage te Rotterdam overeenkomstig het TAMARA arbitragereglement. In geval van wegvervoer zullen arbiters het CMR-verdrag toepassen.